Polymer Cation Polymer Cation

Polymer Cation (Cationic polyacrylamide):

Gồm các mã: SPECFLOC® C-1492, C-1492HMW, C-1494, C-1494HMW, C-1498, C-1498HMW, C-1407HMW

Nhà sản xuất: KMR (Kemira) - Anh Quốc

Quy cách: 25 kg/bao

Ứng dụng: 

Polymer Cation được ứng dụng trong các lĩnh vực sau:

  • - Đông tụ - gia tăng khả năng đông tụ và giữ các phần tử rắn
  • Lọc nước - cải thiện chất lượng nước bằng việc giảm các chất rắn lơ lửng trong nước
  • Hòa tan bọt khí - kết quả cho dòng chảy trong hơn và đem lại hiệu suất lớn
  • Lọc - cải thiện chất lượng nước lọc và công suất nhà máy
  • Cô đặc - cải thiện cô đặc, trợ lắng, hút nước và tăng chất lượng