Polymer Anion Polymer Anion

Polymer Anion (Anionic polyacrylamide):

Gồm các mã: SPECFLOC®: A-1110PWG, A-1110, A-1110HMW,  A-1120, A-1120HMW, A-1130, A-1130HMW, AS-510HMW

Nhà sản xuất: KMR

Quy cách: 25 kg/bao

Ứng dụng:

Polymer Anion được ứng dụng trong các quá trình sau:

  • Phân giải cơ học - xử lý bùn vô cơ nhằm tăng hiệu suất, thu hồi chất rắn và tăng chất lượng
  • Khả năng lắng - cải thiện việc tạo bông làm cho tốc độ lắng nhanh hơn
  • Đông tụ - trợ lắng các phân tử vô cơ và đông tụ các phần tử hữu cơ
  • Lọc nước - cải thiện chất lượng nước bằng việc giảm các chất rắn lơ lửng trong nước
  • Hòa tan bọt khí - kết quả cho dòng chảy trong hơn và đem lại hiệu suất lớn
  • Lọc - cải thiện chất lượng nước lọc và công suất nhà máy
  • Loại bỏ phosphate trong nước thải