Công ty TNHH Hóa Chất ÔXY

Fax: +84 28 3859 3534 | +84 28 3859 4414 - 3855 2566

Email: alo@oxychemicals.com.vn - tuyendung@oxychemicals.com.vn

Mã số thuế: 0303286862