Neobor - Sodium Borax
  • Borax ở dạng hạt (hoặc mảnh) màu trắng.
  • Là hợp chất chứa Boron, là chất khoáng và là muối của acid boric.
Chúng tôi có 2 dạng sodium borax: Borax pentahydrate (Na2B4O7.5H2O) và Borax Decahydrate (Na2B4O7.10H2O)
Quy cách: 25kg/bao
Nhà sản xuất: Mule Team Borax - USA
Ứng dụng:
  • Borax được ứng dụng khá rộng rãi. Là thành phần của nhiều loại chất tẩy, mỹ phẩm và men gốm.
  • Nó còn được sử dụng làm dung dịch đệm trong hóa sinh, là chất hãm bắt cháy, chất chống nấm mốc cho sợi thủy tinh, thuốc diệt côn trùng. Ngoài ra borax còn được sử dụng cho luyện kim và là tiền chất của các hợp chất chứa boron khác.
  • Tại VN, borax còn được sử dụng rộng rãi để xử lý gỗ công nghiệp, làm phân bón vi lượng..