Serashine EM 107

Nguyên liệu ở trạng thái lỏng màu trắng sữa, tan tốt trong nước, pH =6.5

Tên thường gọi:                    High – solid Silicone emulsion, SI6110Z

Thành phần:                         Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated

                                              α-Dodecyl-ω-hydroxy-poly(oxy-1,2- ethanediyl)

                                              H2O

Xuất xứ:                                 KCC Beauty – Hàn Quốc

Quy cách:                              180/phuy

Hàm lượng:                           4,000~8,000 cP

Tiêu chuẩn:                            Cosmetic grade

Ứng dụng:                              Sử dụng torng các sản phẩm chăm sóc tóc, chăm sóc da ngành hóa mỹ phẩm,…