BUTANOX M60 BUTANOX M60

BUTANOX M60

Tên thường gọi: Butanox M60, nước giết, nước đông, thuốc đông, butanox

Miêu tả: là chất lỏng không màu

Quy cách: 5kg/can, 4 can/thùng hoặc 20 kg/can;30 kg/can

Nhà sản xuất: Akzo Nobe

Chủng loại tương tự:
MEKPO – 808 : Trung Quốc
Butanox M60 : Kawakuchi- Indonesia
Trigonox V388: Akzo Nobel
Butanox M50: Akzo Nobel
Butanox M50A: Akzo Nobel
Butanox M60: Akzo Nobel