Microcrystalline Wax

Mô tả: dạng sáp màu trắng

Xuất xứ: Sasol - Germany

Quy cách: 25 kg/thùng carton 

Tiêu chuẩn: Industrial grade

Hàm lượng:  điểm đông tụ 62 ~ 660C

Ứng dụng:

Dùng làm sáp đèn cầy, tráng giấy chống ẩm, viết sáp, đất sét nặn....

Sử dụng trong các sản phẩm mỹ phẩm như 1 chất tạo đặc trong các sản phẩm như sáp vuốt tóc...