WAX 8 - MAXIMUM MOLD RELEASE WAX WAX 8 - MAXIMUM MOLD RELEASE WAX WAX 8 - MAXIMUM MOLD RELEASE WAX

WAX 8 - MAXIMUM MOLD RELEASE WAX

Tên thường gọi: wax 8

Miêu Tả: Sản phẩm wax tháo khuôn chất lượng cao

Qui cách: 300gr/hộp; 12 hộp/thùng

Nhà sản xuất: Mỹ

Công dụng: Là lớp ngăn cách chống dính giữa vật liệu đúc và khuôn đúc để có thể tháo khuôn được nhiều lần