POLYESTER RESIN 6032-2 POLYESTER RESIN 6032-2 POLYESTER RESIN 6032-2 POLYESTER RESIN 6032-2 POLYESTER RESIN 6032-2 POLYESTER RESIN 6032-2

POLYESTER RESIN 6032-2

Tên thường gọi: poly hồng, keo hồng

Miêu tả: đây là loại nhựa polyester do En Chuan Taiwan phát triển nhằm vào những ứng dụng thông thường. Loại nhựa này không wax, không thiotropy, không có chất xúc tiến. Vì thế chúng chậm "đông".

Qui cách: 220kg/phuy

Nhà SX: Enchuan - Taiwan.

Công dụng: Phù hợp cho SX bồn nước, màng phủ, tàu bè, thậm chí là keo dán...